O nama

Ideja za osnivanje našeg Udruženja proistekla je iz potrebe da se i u ovoj oblasti nastavnici – kao što je to urađeno i u drugim nastavnim oblastima – institucionalno organizuju , da njihova aktivnost postane programirana ,da bude permanentno vođena , a ne povremena , a to je očigledno moguće upravo na ovaj način , odnosno putem zvanične organizacije kao što je Udruženje pedagoga tehničke kulture .

Na potrebu osnivanja ovog udruženja upućuju izuzetno krupni problemi u ovoj oblasti ,a koje su principijelne prirode , izuzetno su važni , a istovremeno i sudbonosni ne samo za nastavu tehničkog odgoja nego i šire – za opći razvoj tehničke kulture u našoj zemlji .

Nema nikakve sumnje da je upravo nastava tehničkog odgoja najznačajniji vid tehničkog opismenjavanja nacije . Naime po svojoj prirodi , ovom nastavom obuhvaćena je praktično sva populacija našeg stanovništva , a obzirom da se radi o mladim, onda je značaj ove nastave još veći . U našem današnjem svijetu , koji je kako znamo veoma prezasićen tehnikom – u svakoj profesiji , na svakom radnom mjestu bez obzira na to je li to privreda , obrazovanje , zdravstvo , državna uprava ili bilo koje drugo zanimanje – tehnika već jeste , a u buduće sve će više biti uslov za uspješno ovladavanje radnim zadacima i poslovima ; sve će više postajati način našeg života i važna pretpostavka kako materijalnog tako i duhovnog razvoja svakog pojedinca i društva u cjelini .

Naravno , nije moguće detaljnije i opširnije elaborisati ovu tezu , ali je svakako treba elaborisati i to što češće i na više mjesta , jer nažalost , mnogi nisu svjesni ove činjenice . Ono što je sasvim izvjesno da tehničko obrazovanje i tehnički odgoj jesu imperativ vremena , pogotovo
vremena koje dolazi , vremena u kojem će naši današnji učenici biti aktivni sudionoci u privredi i društvenim djelatnostima , kada će i stepen razvoja tehničkih sredstava biti na još većoj razini , a znanje iz tehnike još bitniji uslov za uspješno obavljanje radnih zadataka .

Sa stanovišta ovakvog gledanja na tehničko opismenjavanje , odgoj i obrazovanje , očigledno je da nismo niti možemo biti zadovoljni sa statusom nastave tehničkog odgoja u našem kantonu , pa i šire – na nivou Federacije BiH .

Naš predmet ima značajnu praktičnu komponentu , praktičan rad , slično nekim drugim predmetima kao što su fizika , hemija , i dr.

Priroda materije naše nastave je takva da se teorijska znanja stečena u ovoj nastavi moraju ne samo provjeriti putem prakse , nego kompletirati kroz praksu , jer samo ukupnost teorije i prakse daje potrebnu cjelinu u ovoj oblasti .

Naš kabinet – u velikom broju škola – ni izdaleka ne omogućava kvalitetan praktični rad . Ako ovome dodamo da nismo imuni ni od primjera da mnogi kabinete tehničkog odgoja smatraju radionicom u kojoj se popravlja školski namještaj i izrađuju nastavna pomagala za druge nastavne predmete , a nastavnik tehničkog odgoja školskim majstorom koji to treba da uradi , onda slika nije nimalo pozitivna . Dodamo li ovome i činjenicu da se  u skoro svim školama odjeljenja ne dijele u grupe kako to zahtijeva nastavni plan i program s obzirom na vrstu  i karakter materije tehničkog odgoja , te da se ova ne izvodi u bloku po dva časa – onda je sasvim jasno ne možemo biti saglasni niti zadovoljni sa općim statusom ove nastave u našem Kantonu , a ni na nivou FBiH , kao ni sa statusom nastavnika tehničkog odgoja koji rade u vrlo otežanim uslovima .

Naš kanton je jedno vrijeme radio po nekom svom nastavnom planu i programu koji nije bio usaglašen sa federalnim planom iprogramom,a danas se nastava izvodi na dva nastavna plana i programa . Vannastavne tehničke aktivnosti su slijedeće važno pitanje iz kompleksa tehničkog odgoja . Poznato je , naime , da su , prema odredbama nastavnog plana i programa , ove aktivnosti sastavni dio tehničkog obrazovanja i odgoja uopće koji treba da provodi škola , odnosno vannastavne tehničke djelatnosti jesu i treba da budu briga škole jednaka brizi za redovnu nastavu …