Aktivnosti

Na osnovu plana rada našeg Udruženja/Udruge,  Smotru naučno –tehničkog stvaralaštva mladih u SBK/KSB ćemo održati u Bugojnu, u subotu 14.05.2016.god. sa početkom u 0900 sati, u prostorijama  Treće osnovne škole Bugojno u Bugojnu.

Sve ostale informacije  će biti proslijeđene na E-mail-ove škola.

https:// PROPOZICIJE 2015/16

https://PRIJAVA 2016

https://Prijava za smotru naučno-tehničkog stvaralaštva mladih u BiH “Travnik 2016”