Stručno usavršavanje za nastavnike tehničke kulture

Januar 18, 2018

18.01. 2018. godine  u MSŠT Travnik  održano je  stručno usavršavanje nastavnika tehničke kulture.

Edukacija je obavljena u organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke,  kulture i sporta SBK/KSB.

Predavači: Robert Mešeg, dipl.ing. i  mr. Selmir Gajip, dipl.ing.

Tema: Izrada štampane ploče- foto i drugim postupcima.