Općinsko takmičenje iz tehničke kulture-Donji Vakuf

April 2, 2016

Dana 31.03.2016 godine održano je Općinsko takmičenje iz tehničke kulture za općinu Donji Vakuf. Takmičenje je održano u „Četvrtoj osnovnoj školi“ – Torlakovac – Donji Vakuf.  

Učenici su postigli sljedeće rezultate:

 VI razred:

  1. Pajić Šejma– 36,7 bodova (Treća osnovna škola – Oborci)
  2. Hamzakadić Aiša -34 boda (OŠ „Hasan Kjafija Pruščak“ – Prusac)

VII razred

  1. Hadžiavdić Emina– 46,5 bodova („Prva osnovna škola“ – Donji Vakuf)
  2. Zirgue Zejneb– 41,5 bodova (OŠ „Hasan Kjafija Pruščak“ – Prusac) 

VIII  razred

  1. Dajić Ahmed – 44 boda („Prva osnovna škola“ – Donji Vakuf)
  2. Poturović Elmin– 43 boda („Četvrta osnovna škola“– Torlakovac)
  3. Bašić Ahmed – 43 boda (Treća osnovna škola – Oborci)